MEDLEMMAR
Visa medlem:

Sök medlem:
Certifiering, yrkeskategori:
Underhållstekniker
Montör
Konstruktör


 

NYHETER
 
 

Hydraulik och Pneumatik - Drivkraft för svensk industri

Hydraulik och pneumatik utgör nyckeldelar i den svenska industrins automatiserade produktionsanläggningar samt i fordons- och maskinexporten.

Hydraulik- och Pneumatikföreningen, HPF, bildades 1962, har ett 60-tal medlemmar och verkar aktivt för ökad kvalitet, säkerhet och trygghet vid användning av hydraulik och pneumatik.
Här finns en broschyr i form av en PDF som kortfattat beskriver föreningens verksamhet

Föreningen har i år varit verksam i mer än 50 år, läs mer.

Medlemmarna förser årligen den svenska marknaden med hydraulik- och pneumatikprodukter till ett värde av c:a 8 miljarder SEK 

Sekretariat:
Branschkansliet
Box 22307
SE-104 22 STOCKHOLM

Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31
Växel +46 (0)8 508 938 00

E-post: hpf@branschkansliet.se

VD: Therese Hazelius
VD-assistent: Agneta Larsen