MEDLEMMAR
Visa medlem:

Sök medlem:
Certifiering, yrkeskategori:
Underhållstekniker
Montör
Konstruktör


 

NYHETER
 
 

Hydraulik och Pneumatikföreningen - HPF

- är en intressentförening för företag med verksamhet i hydraulik- och pneumatikbranschen. Föreningens inriktning är konkurrensneutral medlemsföretagen emellan och stärker medlemmarnas ställning som kvalitetsföretag.

Ytterst verkar föreningen för att stärka branschens ställning och medlemsföretagens lönsamhet. Föreningen har en omfattande och aktiv verksamhet, vilken berör såväl marknads- som teknikfrågor och ett antal specifika projekt såsom statistikfrågor, mässdeltagande, leveransvillkor, medlemsmöten och seminarier.

Föreningen samverkar och har informationsutbyte med branschorganisationer i utlandet kring standardisering, utbildningsfrågor och marknadsstatistik mm.

Föreningen förmedlar information till medlemsföretagen och kanaliserar branschens ståndpunkter till externa mottagare. Föreningen utgör en naturlig mötesplats inom branschen.